Skočiť na hlavný obsah

Ako čeliť koronavírusu?

V reakcii na šíriacu sa pandémiu u nás i v Európe sa rozbiehajú doteraz nevídané opatrenia. V rámci obvyklých dostupných informácií sa medzi protiepidemiologickými opatreniami spomínajú v prevažnej miere len tie biologicky orientované (obmedzovanie kontaktu, hygiena atď.). Tie psychologické sa spomínajú len málo, resp. nedostatočne. A nejde pritom len o upokojovanie spoločnosti v rýchlo postupujúcej ťaživej atmosfére. Psychika má dôležitý dopad na funkciu imunitného systému, hormonálnej sústavy a iných fyziologických systémov a teda v priemete na celkovú odolnosť zdravého organizmu, ako aj na priebeh chorôb. Veľmi dôležitú úlohu hrajú v tomto smere prežívané emócie. Keďže sa ma ľudia teraz často pýtajú, či by mohli v príprave na koronavírus okrem bežných opatrení urobiť aj niečo viac, rozhodol som sa svoje rady zosumarizovať v prehľadovej relácii na Slobodnom vysielači v sobotu 14. marca 2020 o 20:00 hod. Link na reláciu v archíve.