Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Opony: Verejnosť proti skaze! 2

Vo februári pred voľbami som nakoniec stihol aj štvrtú reláciu. Tentokrát ako spoluhosť v relácii Opony s MUDr. Ludvikom Nábělkom, PhD., prednostom psychiatrickej kliniky v Banskej Bystrici. Názov relácie vysielanej 22. februára, ktorú moderoval Boris Koróni, znel Verejnosť proti skaze! 2.

Táto relácia bola protivojnová v pravom slova zmysle. Ako za starých čias. Smutné, že sa nám tieto časy boja proti vojne vrátili. Že sme sa nepoučili. A tak som nakoniec rád, že som sa mohol s varovným hlasom pridať k Ludvikovi, ktorého rodinná história ho k varovaniu pred vojnovým besnením priam predurčuje.

V relácii sme hľadali aj príčiny tejto hroziacej “skazy”, v parafráze na Čapkovho človeka proti skaze. Obaja ich vidíme v skaze morálnej, sociálnej, identity a v konečnom dôsledku aj skaze geopolitickej. Tie prvé menované sú subtílnejšie, pri plazivom regrese sa až príliš ľahko nevšimnú. Lebo veď si nakoniec všetci zvykneme.

Ale my tu máme už aj jasné, zreteľne rozpoznateľné signály, že nám hrozí skaza geopolitická, skaza vojnová. V tomto čase pred voľbami sme ako spoločnosť zameraní jednostranne do vnútropolitických zápasov, ale tieto voľby sú v prvom rade o tom, či tu budeme mať opäť raz cudzie vojská na našej pôde. Lebo ako trefne poznamenal Ludvik, nás okupujú len “spriateľené" vojská. Teda sprvu spriatelené, ale časom sa zistí, že okupačné.