Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Čo je na tom zlé 6 - mutlikulturalizmus a migrácia

O multikulturalizme, diverzite a migrácii sa dnes diskutuje vo veľkom. V tejto relácii si ukážeme, že aj za touto agendou je istá časť pravdy: prvoradé sú vlastnosti konkrétneho človeka, hlavne morálka a živý kontakt medzi kultúrami môže naozaj prinášať vedecké, kultúrne, ale aj ľudské obohatenie.

Na druhej strane je však veľmi otázne, či multikulturalizmus v podobe, ako je presadzovaný na Západe a ako je aj politickými mimovládkami pretláčaný u nás, nemá viac nevýhod ako výhod.

V relácii si načrtneme niekoľko základných argumentov svedčiacich v neprospech multikulturalizmu, ktoré v hlavnom mediálnom prúde nie sú takmer vôbec reflektované:

  • etnocentrizmus, preferencia nám podobných, má biologické základy;
  • medzi národmi a rasami sú značné rozdiely v rôznych črtách, vrátane rôznych druhov inteligencie;
  • rôzne kultúry vychádzajú z odlišných predpokladov a hodnôt, ktoré sú v niektorých prípadoch nezlučiteľné (napr. šaría vs. kontinentálny systém práva, zákaz zobrazovania Mohameda vs. sloboda prejavu, tolerancia homosexuality vs. trestanie prejavov homosexuality a pod.);
  • ak sa pozrieme do histórie, množstvo konfliktov vzniklo práve preto, že štátne hranice nekopírovali etnické hranice;
  • ak sa pozrieme na históriu Európy, diverzita aj inak veľmi podobných kultúr prispela k množstvu konfliktov;
  • na Slovensku ani napriek desaťročiam snáh nebol „rómsky problém“ vyriešený; načo zvyšovať diverzitu ešte viac, keď sme nevyriešili problémy ani ohľadom tej menšiny, s ktorou žijeme spoločne už storočia?
  • v prípade Slovenska je multikulturalizmus zavádzaný proti vôli väčšiny ľudí – tým pádom môže len ťažko smerovať k harmonicky fungujúcej spoločnosti.

Link na reláciu