Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Čo je na tom zlé 2 - Ideológia proti prírode

V tejto relácii s kolegom Daliborom Juráškom poukazujeme na to, že pre ideológiu politických mimovládok je typický sociálny determinizmus. Podľa tohto jednostranného konceptu sú aj sociálne roly mužov a žien či kultúry a zvyky národov takmer nezávislé od biologickej reality. Možno ich v spoločnosti de facto skoro ľubovoľne meniť bez vážnejších dôsledkov. My však na základe množstva konkrétnych príkladov z evolúcie, biológie i histórie ukazujeme, že ak sú spoločenské normy a politiky utvárané bez ohľadu na biologickú realitu (či priamo proti nej), predstavuje to ohrozenie pre trvalú udržateľnosť spoločnosti.

Link na reláciu v archíve