Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Čo je na tom zlé 1 - Úvod a prehľad

V tejto relácii s kolegom Daliborom Juráškom sme postúpili do ďalšieho významného bloku. V prvých 12 reláciách sme sa zaoberali tým, čo politické mimovládky presadzujú, ako to robia, kto im v tom pomáha, ktorým politickým stranám napomáhajú a kto ich platí. V bloku „Čo je na tom zlé?“ sa zaoberáme podrobnejšie obsahom ideológie politických mimovládok. Tá na jednej strane obsahuje časť pravdy, na druhej je však značne neúplná, a preto škodlivá. V tejto relácii si ukazujeme príklad jednej témy (kríza rodiny), ktorú politické mimovládky obchádzajú až zľahčujú. V ďalších reláciách tohto bloku sa budeme venovať nielen tomu, v čom je ideológia politických mimovládok neúplná, ale aj pozitívnym vymedzením: ako by tieto témy mali byť vo verejnom diskurze uchopené, aby smerovali k celostnej pravde.

Link na reláciu v archíve