Skočiť na hlavný obsah

Noam Chomsky o zmenách politického a ekonomického systému USA

2 citáty Noama Chomského o zmenách politickej a ekonomickej ideológie v Spojených štátoch a dopade, ktorý to tam malo na politický systém a demokratické voľby. Citáty známeho emeritného profesora z MIT, lingvistu, filozofa, kognitívneho vedca a politického aktivistu pochádzajú z jeho knihy Kto vládne svetu?, str. 81 - 82.

O zmenách v politickej ekonómii USA

Zmeny, ktoré popisuje ako "údery, ktoré si zasadzujeme sami sebe a so vzrastajúcou silou", podľa neho siahajú "až do 70. rokov, keď národná politická ekonómia prechádzala masívnymi zmenami, ktoré znamenali koniec toho, čo sa obvykle nazývalo 'zlatý vek (štátneho) kapitalizmu'":

Dva hlavné prvky tohto posunu, financializácia a presun výroby do zahraničia, súviasia s úpadkom miery zisku pri konštrukcii a demontáži povojnového bretton-woodskeho systému kapitálovej kontroly a regulovaných mien. Ideologický triumf "doktrín slobodného trhu", ako vždy vysoko selektívny, viedol ďalšie údery, ako boli tieto doktríny prevádzané do deregulácií, pravidiel riadenia korporácií spojujúcich obrovské odmeny generálnych riaditeľov s krátkodobým ziskom a ďalších podobných politických rozhodnutí. Výsledná koncetrácia majetku poskytovala zasa väčšiu politickú moc, čím sa len urýchlil pohyb bludného kruhu, ktorý viedol k úplne mimoriadnemu bohatstvu sústredenému do rúk nepatrnej menšiny, zatiaľ čo úplná väčšina reálnych príjmov prakticky stagnovala.

O dopade na politický systém

A pokračuje dopadom na politický systém a demokratické voľby:

V rovnaký čas raketovo vzrástli volebné náklady, čo nahnalo obe (pozn. red. hlavné politické) strany ešte hlbšie do vreciek korporácií. To, čo zostalo z politickej demokracie, bolo naďalej podkopávané tým, ako sa obe strany obrátili k handrkovaniu o vedúcie pozície v Kongrese. Politický ekonóm Thomas Ferguson zistil, že "medzi zákonodárnymi zbormi v rozvinutom svete dnes jedine americké strany uvádzajú ceny za kľúčové pozície v zákonodarnom procese". Zákonodarci, ktorí strany zakladali, získali postavenie, ktoré ich prakticky nútilo stať sa služobníkmi súkromného kapitálu, dokonca i nad rámec normy. Výsledkom je, dodáva Ferguson, že diskusia "sa silne spolieha na nekonečné opakovanie hŕstky hesiel, u ktorých bola bojovým testom overená príťažlivosť pre blok národných investorov a záujmových skupín, na ktoré sa vedenie strán spolieha ako na zdroje podpory".

Foto v úvode: Noam Chomsky, E-flux.