Skočiť na hlavný obsah

Noam Chomsky o demokracii

2 citáty Noama Chomského k stavu demokracie v USA a EÚ hovoriace za všetko. Citáty známeho emeritného profesora z MIT, lingvistu, filozofa, kognitívneho vedca a politického aktivistu pochádzajú z jeho knihy Kto vládne svetu?, v pôvodnom vydaní z roku 2016. Sú vybrané z prehľadového úvodu diela, inak pretkaného refenciami na odbornú literatúru, ako sa na renomovaného vedca patrí.

O demokracii v USA

Prominentné výskumy v Spojených štátoch priniesli presvedčivé dôkazy o tom, že "ekonomické elity a organizované skupiny zastupujúce obchodné záujmy majú samé o sebe podstatný vplyv na vládu USA, zatiaľ čo faktický vplyv priemerných občanov a masových záujmových skupín je nepatrný, alebo vôbec žiadny". Autori výskumu dospeli k záverom, že ich štúdia "poskytuje dostatočnú podporu teóriám o nadvláde ekonomických elít a teóriám o predpojatej pluralite, ale nie teóriám o väčšinovej volebnej demokracii alebo väčšinovej pluralite". Iné štúdie preukázali, že úplná väčšina populácie na najnižších priečkách rebríčka príjmov a bohatstva je v skutočnosti z politického systému vylúčená, ich názory a postoje sú volenými zastupiteľmi ignorované, zatiaľ čo úzka vrstva na vrchole rebríčka má ohromný vplyv; a že financovanie volebných kampaní už dlhú dobu predstavuje pozoruhodne presnú predpoveď budúcich politických rozhodnutí.

O demokracii v EÚ

V Európe nie je úpadok demokracie o nič menej nápadný, lebo rozhodovanie o zásadných otázkach sa presúva do rúk bruselskej byrokracie a finančných mocností, ktoré do značnej miery reprezentuje. Ich opovrhnutie demokraciou sa plne prejavilo v júli 2015 v ich zbesilej reakcii na samú myšlienku, že by grécky ľud mohol mať hlas pri určovaní osudu tamojšej spoločnosti, otrasenej brutálnou politikou úsporných opatrení trojky - Európskej komisie, Európskej centrálnej banky a Medzinárodného menového fondu (...). Táto úsporná politika bola Grécku vnútená údajne za účelom zníženia štátneho dlhu. V skutočnosti ale viedla v porovnaní s tvorbou HDP k zvýšeniu dlhu, zatiaľ čo grécka sociálna infraštruktúra bola rozsekaná na kúsky a Grécko slúžilo ako lievik pre prelievanie peňazí na záchranu do francúzskych a nemeckých bánk, ktoré poskytli riskantné pôžičky.