Skočiť na hlavný obsah

Občianske združenie Methodios

Myšlienka

Spiritualita je riešením súčasných eskalujúcich sa problémov spoločnosti, či už na národnej, európskej alebo globálnej úrovni. Jedine tá môže zvrátiť rozklad etiky, ktorý je kľúčovou príčinou prepadu spoločnosti. Všetky sekulárne pokusy vybudovať etiku v hedonistickej a individualizujúcej sa kultúre nakoniec nevyhnutne skončia pri hesle "po mne potopa".

Na rozdiel od stredoveku, súčasnosť kladie na spiritualitu požiadavku pretavenia do praktického života a teda až do prírodovedného poznania. Len tak je možné preklenúť rozdiely medzi náboženstvami a vtiahnuť do nich modernú racionalitu. Už nie odťažitá viera ako v stredoveku, ale poznanie, ktoré sa stalo spirituálnym zrením, premení ľudí i svet.

Na rozvoj zrenia je potrebné poznať metódu. Dnes až na úrovni vedeckého psychologického popisu. Bez živej metódy rozvíjajúcej živý vhľad spirituálne poznanie zastaráva, lebo ľudstvo sa vyvíja a jeho psychika kvalitatívne mení. Len živá metóda zaručí, že sa spirituálne poznanie môže zapaľovať ako oheň od človeka k človeku. Obsah a metóda, to boli vždy dva základné piliere spirituality. V slovanských základoch našej kultúry sú vpečatené vierozvestcami Cyrilom a Metodom. V Metodových, ktorý mal metódu priamo v mene, šľapajách pokračovali Hurban a Hostinský, ktorí hľadali slovanskú duchovedu.

Methodios bol založený na podporu ich subtílnejšieho, ale o to dôležitejšieho spoločenského prúdu. V praxi vyjadrené, snaží sa o dôsledne vedecky podložené rozvinutie metódy spirituálneho rozvoja a o popularizáciu výsledkov jej nasadenia. Lebo kvalitu metódy poznať najlepšie podľa výsledkov jej aplikácie do praxe. Ak aj niekto nezdieľa spirituálny pohľad na svet, hoci vedecká psychológia znovuobjavenú metódu doslova demystifikuje, v takom prípade môže podporiť myšlienky etickej a národnej obrody spoločnosti. Ako pri vede: nemusí sa zaujímať, ako konkrétne sa k výsledkom prišlo.

Podpora

Ak vás táto myšlienka oslovila, môžete Methodios podporiť. Budeme srdečne vďační. Môžete tak učiniť či už priamou podporou, alebo formou poukázania 2% z daní.

2% z dane v roku 2021

Tu je návod, ako postupovať v prípade poukázania 2% z daní v roku 2021:

Údaje o prijímateľovi potrebné k vyplneniu Vyhlásenia :

  • IČO: 50614053 (Pripomíname, že IČO musí byť zarovnané SPRAVA – v prípade Methodia vynechajte zľava prvé 4 políčka a IČO začnite písať až od piateho políčka.)
  • Právna forma: Občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Methodios
  • Sídlo - ulica: Suvorovova
  • Súpisné/orientačné číslo: 1624/8
  • PSČ: 902 01
  • Obec: Pezinok

V prípade potreby všetky tlačivá k poukázaniu 2% z daní nájdete na tejto stránke.

Priama podpora

Pri priamej - či už jednorazovej alebo priebežnej - podpore môžete poukázať prostriedky na náš účet:

Účet: SK4883300000002501345698 Banka: Fio banka, a. s.

Názov: Methodios Forma: Občianske združenie IČO: 50614053 Email: marman /zavináč/ methodios /bodka/ sk

V prípade príspevku na účet môžete do popisu transakcie dať aj popis témy, ktorú by ste radi podporili. Najlepšie niektorú z tých tém, ktoré nájdete na stránke komentare.marman.sk. Ale kľudne aj podľa vlastného uváženia. Len musíte rátať, že práce je veľa a času málo, tak to automaticky neznamená, že prostriedky nebudú presmerované na iné témy. Na druhej strane, kde to ide, usmerní to prioritizáciu práce na jednotlivých témach.