Skočiť na hlavný obsah

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Čo je na tom zlé 2 - Ideológia proti prírode

V tejto relácii s kolegom Daliborom Juráškom poukazujeme na to, že pre ideológiu politických mimovládok je typický sociálny determinizmus. Podľa tohto jednostranného konceptu sú aj sociálne roly mužov a žien či kultúry a zvyky národov takmer nezávislé od biologickej reality. Možno ich v spoločnosti de facto skoro ľubovoľne meniť bez vážnejších dôsledkov. My však na základe množstva konkrétnych príkladov z evolúcie, biológie i histórie ukazujeme, že ak sú spoločenské normy a politiky utvárané bez ohľadu na biologickú realitu (či priamo proti nej), predstavuje to ohrozenie pre trvalú udržateľnosť spoločnosti.

Link na reláciu v archíve

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Čo je na tom zlé 1 - Úvod a prehľad

V tejto relácii s kolegom Daliborom Juráškom sme postúpili do ďalšieho významného bloku. V prvých 12 reláciách sme sa zaoberali tým, čo politické mimovládky presadzujú, ako to robia, kto im v tom pomáha, ktorým politickým stranám napomáhajú a kto ich platí. V bloku „Čo je na tom zlé?“ sa zaoberáme podrobnejšie obsahom ideológie politických mimovládok. Tá na jednej strane obsahuje časť pravdy, na druhej je však značne neúplná, a preto škodlivá. V tejto relácii si ukazujeme príklad jednej témy (kríza rodiny), ktorú politické mimovládky obchádzajú až zľahčujú. V ďalších reláciách tohto bloku sa budeme venovať nielen tomu, v čom je ideológia politických mimovládok neúplná, ale aj pozitívnym vymedzením: ako by tieto témy mali byť vo verejnom diskurze uchopené, aby smerovali k celostnej pravde.

Link na reláciu v archíve

Relácia z cyklu Politické mimovládky: Financie 5 - Kto platí politické mimovládky?

V tejto relácii s kolegom Daliborom Juráškom podrobne popisujeme financovanie politických mimovládok. Vychádzame zo zverejnených výročných správ samotných mimovládok. Analyzovali sme viac ako 130 výročných správ, 2 000 transakcií a 300 sponzorov. Výsledky jednoznačne ukazujú, že väčšina financií politických mimovládok pochádza zo zahraničia a z firemného či dokonca zahraničného verejného sektora. Prostriedky od drobných darcov – skutočného jadra občianskej spoločnosti – tvoria minimum ich príjmov. Keby mali byť financované len či prevažne cez drobných darcov, mali by politické mimovládky len neporovnateľne menší vplyv. Ukázali sme si však zároveň prípady iných mimovládok (mnohé sú medzinárodne vplyvné ako Greenpeace či Amnesty International), ktoré sú z drvivej väčšiny financované drobnými darcami.

Link na reláciu v archíve

Čo by mal premiér urobiť?

Sme v mimoriadnej situácii, mimo všetkých obvyklých scenárov a tolerancií. Nie sme vo vojne, ale čoraz viac to vyzerá, ako keby sme v nej boli.

V tomto momente potrebujeme vedieť, aké máme alternatívy. Black-out, prestupovanie na mieste, kórejský scenár, alebo iné? Sú vôbec reálne v našej situácii? Kto to vie a má povedať? Kto je na to kompetentný?

Nie politici, nie analytici, nie novinári by mali špekulovať, aké sú alternatívy. Nie je čas na dojmy na základe útržkovitých informácií. Potrebujeme realistické, čo najpresnejšie multiodborové prognózy a plány.

Načo máme všetky tie vedecké autority? Máme tu SAV s jej ústavmi, univerzity s ich katedrami. Je tu ich čas. Sila vedy sa nakoniec hodnotí podľa schopnosti predpovede.

Čítať ďalej…

O pandémii aktuálne: Zmena vo vývoji podľa dát

Ďalšia z mojich priebežných relácií o pandémii. - O tom, čo hovoria dáta v Európe. Prehľad prijatých opatrení krajín a vyhodnotenie ich prístupov z pohľadu dát. Kontrola mojich predikcií zpred týždňa a stanovenie ďalších. Link na reláciu z piatka 27. marca 2020 o 12:00 hod. na Slobodnom vysielači.