Skočiť na hlavný obsah

Zakázané myšlienky

Keď som odchádzal z univerzity, napísal som na záver rozlúčkového listu kolegom na katedre nasledovné:

Rovno prehlasujem, že moje politické názory sú v dosť veľkej zhode s názormi Noama Chomského. O americkej, resp. nadnárodnej oligarchii, jej podrobení si médií, aj cez politické mimovládky, to všetko pre americké prostredie spracoval a zdokumentoval Chomsky dávno predo mnou (pozri napr. jeho aktuálnu knihu Kto vládne svetu?). Ja som len jeho myšlienky aplikoval do reálií Slovenska, resp. strednej Európy a ukázal vplyv americkej mäkkej sily sem. No a keď už od takýchto myšlienok cíti akademické prostredie potrebu sa verejne dištancovať, potom nie je niečo dôležité v akademickej obci v poriadku.

Ešte pre upresnenie. S názormi verejne sa dištancovať od mojich politických názorov som sa na akademickej pôde stretol len v jednom individuálnom prípade kolegu, aj keď zaslúžilého. Nebolo mi to predostrené vedením fakulty alebo katedry.

Prípadný podnadpis

A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text.

A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text. A toto už je klasický text.